HEROIC – Anamarija Križan – Blok otvorenim dlanom u stavu

Zauzmite široki stav, okrenuti na stranu, sa stopalima na istoj zamišljenoj liniji i pogledom prema naprijed.

Težinu prebacite na stražnju nogu uz blago savijena koljena.

Tijekom udisaja jednu ruku postavljate na rame pored uha, a drugu ispružite ispred prsa.

Tijekom izdisaja radite opruženih dlanova blok u visini prsa, dok Vam druga ruka treba biti na prsima.

Mijenjajte stav okretanjem stopala.

Odlično, heroji! Vježbu ponovite 3 puta na svaku stranu.