HEROIC – Danijel Vučić – Udarac rukom sa promjenom stava